Foundation and Soil improvement

Bored pile construction combined with shaft grouting

GIỚI THIỆU CHUNG

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ phụt vữa thân cọc cho cọc khoan nhồi để gia tăng sức chịu tải cho móng cọc nhà cao tầng cũng khá phổ biến trên thế giới. Tính hiệu quả của công nghệ này đã được ghi nhận từ rất sớm đầu những năm 1986 ở Ý. Từ những kết quả phân tích tại những dự án trên thế giới cũng như tại Việt Nam ở khu vực phía Nam, sức chịu tải của cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc tăng lên khoảng gấp 2 lần so với cọc khoan nhồi truyền thống. Từ đó giúp tiết kiệm chi phí cho Chủ đầu tư khoảng 15% cho phần móng cọc.

QUY TRÌNH THI CÔNG

Quá trình thi công cọc khoan nhồi có phụt vữa cũng tương tự như thi công cọc khoan nhồi truyền thống, tuy nhiên có bổ sung thêm 2 giai đoạn cuối cùng là công đoạn phá nước và công đoạn phụt vữa sau khi đã kết thúc quá trình đổ bê tông một thời gian. Quy trình được tóm tắt ở Hình 1.

Hình 2: Chi tiết quá trình thi công cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc